Farmdesk tool laptop view

Farmdesk helpt je om te doen wat alleen jij kan: jouw bedrijf optimaal leiden.

De Farmdesk Tool bundelt al jouw essentiële bedrijfsinfo in één makkelijk te gebruiken digitaal systeem. Dankzij de automatische analyses en de ingebouwde adviesmodule, maak je in geen tijd de beste beslissingen die het rendement van je bedrijf maximaliseren.

Altijd de controle over jouw bedrijf

Na jouw toestemming, connecteren we met alle mogelijke databanken.In een oogopslag merk je hoe je melkproductie evolueert, welke voercombinatie optimaal is en hoe het met de gezondheid van je dieren zit.

Met die cijfers en analyses hou je de complete controle over jouw bedrijfsstrategie. En heb je alles in handen om efficiënt te overleggen met je adviseurs.

Waarom Farmdesk gebruiken?

Farmdesk geeft je inzicht in alle essentiële parameters van je bedrijf. Met een snelle blik op het programma, kan je meteen inschatten hoe je de melkproductie van je schapen optimaliseert.

 • Je productiecijfers overzichtelijk in beeld
 • Meldingen bij belangrijke aandachtspunten
 • Een écht gebruiksvriendelijke rantsoen-module
 • Inzicht in je huidige economische kengetallen
 • Directe communicatie met je expert-adviseur

Advies via Farmdesk

Farmdesk is voorzien van een ingebouwd adviessysteem waarin je extra advies kan krijgen van experts.

Het adviessysteem werkt op 3 verschillende niveaus:

 1.   Automatisch advies op basis van slimme algoritmes.
 2.   Seminaries voor boeren om Farmdesk optimaal te benutten.
 3.   Eén-op-één advies via Farmdesk, met je adviseur naar keuze.

Verhoog uw winstgevendheid

Hoe de kracht van Farmdesk beter aantonen dan aan de hand van concrete voorbeelden?

CASE 1   |   Gangbaar mekschapenbedrijf opdrijven tot het gemiddelde melkeiwitgehalte

Uitgangssituatie

Een gangbaar melkschapenbedrijf met 400 ooien aan de melk dat €1,35 per kg krijgt bij 10,5% vet en eiwit in de melk, heeft een lager eiwitgehalte dan het Farmdesk gemiddelde. De ooien zijn eerder ruim in conditie.

Melkresultaten

 • 820 kg melk per dag (2,05 kg/schaap/dag)
 • 5,25% vet
 • 4,25% eiwit
 • 39 mg/100g ureum

Waar is de winst te rapen?

Door kleine rantsoen aanpassingen en te sturen op het ureumgehalte in de melk, kunnen de gehaltes evolueren tot het gemiddelde van 5,25% vet en 4,75% eiwit bij 49 mg/100g ureum. Hierbij moet de voerkost strak opgevolgd worden.

Hoe groot kan de winst zijn?

We verhogen de eiwitvoorziening met 5 gram sojaschroot 49 per punt ondermaats ureum. Dit vraagt 80 gram extra sojaschroot per schaap per dag. Indien hierdoor het eiwitgehalte gemiddeld 4,5% wordt, stijgt het melkgeld met 5,21 cent per kg.

Indien we extrapoleren op jaarbasis, geeft dit €15.594 extra omzet, waarvoor € 4.088 extra voerkosten gemaakt moeten worden. Zelfs met de prijs van een full option Farmdesk abonnement van €1.122 per jaar in rekening gebracht, blijft er nog €10.384 netto winst op jaarbasis over.

CASE 2   |   Biologisch melkschapenbedrijf opdrijven tot de gemiddelde gehalten

Uitgangssituatie

Een biologisch melkschapenbedrijf met 300 melkschapen aan de melk dat betaald wordt op de som van vet en eiwit in de melk, heeft een ondermaats melkvetgehalte en melkeiwitgehalte t.o.v. het gemiddelde van de bio-bedrijven in onze Farmdesk groep.

Melkresultaten

 • 650 kg melk per dag (1,63 kg/schaap/dag)
 • 5,15% vet
 • 4,15% eiwit

Waar is de winst te rapen?

Door te werken aan het vetgehalte, de glucogene energievoorziening en de FOS in het voer, gekoppeld aan monitoring van het ureumgehalte en de voerkost, zouden we dit bedrijf kunnen brengen tot gemiddelde gehaltes in de melk van 5,45% vet en 4,35% eiwit.

Hoe groot kan de winst zijn?

We veranderen lupinen door zonnebloemschilfers in de eiwitbrok, we vervangen 100 gram snijmaïs door gerst in het basisrantsoen en we voeren 10 gram extra zeoliet als pensbuffer.

Indien hierdoor de gehaltes gemiddeld worden, stijgt het melkgeld met 8,75 cent bij een melkprijs van €1,75 cent bij 10% vet en eiwit.

Indien we extrapoleren op jaarbasis, geeft dit €15.617 extra omzet, waarvoor €2.623 extra voerkosten gemaakt moeten worden. Zelfs met de prijs van een full option Farmdesk abonnement van €1.122 per jaar in rekening gebracht, blijft er nog €11.872 netto winst op jaarbasis over.

Interesse om met Farmdesk te sturen naar een hogere performantie?