Farmdesk tool laptop view

Farmdesk helpt je om te doen wat alleen jij kan: jouw bedrijf optimaal leiden.

De Farmdesk Tool bundelt al jouw essentiële bedrijfsinfo in één makkelijk te gebruiken digitaal systeem. Dankzij de automatische analyses en de ingebouwde adviesmodule, maak je in geen tijd de beste beslissingen die het rendement van je bedrijf maximaliseren.

Altijd de controle over jouw bedrijf

Na jouw toestemming, connecteren we met alle mogelijke databanken.In een oogopslag merk je hoe je melkproductie evolueert, welke voercombinatie optimaal is en hoe het met de gezondheid van je dieren zit.

Met die cijfers en analyses hou je de complete controle over jouw bedrijfsstrategie. En heb je alles in handen om efficiënt te overleggen met je adviseurs.

Waarom Farmdesk gebruiken?

Farmdesk geeft je inzicht in alle essentiële parameters van je bedrijf. Met een snelle blik op het programma, kan je meteen inschatten hoe je de melkproductie van je geiten optimaliseert.

 • Je productiecijfers overzichtelijk in beeld
 • Meldingen bij belangrijke aandachtspunten
 • Een écht gebruiksvriendelijke rantsoen-module
 • Inzicht in je huidige economische kengetallen
 • Directe communicatie met je expert-adviseur

Advies via Farmdesk

Farmdesk is voorzien van een ingebouwd adviessysteem waarin je extra advies kan krijgen van experts.

Het adviessysteem werkt op 3 verschillende niveaus:

 1.   Automatisch advies op basis van slimme algoritmes.
 2.   Seminaries voor boeren om Farmdesk optimaal te benutten.
 3.   Eén-op-één advies via Farmdesk, met je adviseur naar keuze.

Verhoog uw winstgevendheid

Hoe de kracht van Farmdesk beter aantonen dan aan de hand van concrete voorbeelden?

CASE 1   |   Gangbaar geitenbedrijf opdrijven tot het gemiddelde

Uitgangssituatie

Een gangbaar melkgeitenbedrijf met 1000 geiten dat enkel betaald wordt op eiwit in de melk, heeft een lager eiwitgehalte dan het Farmdesk gemiddelde. De geiten zijn eerder ruim in conditie.

Melkresultaten

 • 3098 kg melk per dag (3,1 kg/geit/dag)
 • 4,12% vet
 • 3,36% eiwit
 • 29 mg/100g ureum

Waar is de winst te rapen?

Door kleine rantsoen aanpassingen en te sturen op het ureumgehalte in de melk, kunnen de gehaltes evolueren tot het gemiddelde van 4,10% vet en 3,50% eiwit bij 35 ureum. Hierbij moet de voerkost strak opgevolgd worden.

Hoe groot kan de winst zijn?

We verhogen de eiwitvoorziening met 5 gram sojaschroot 49 per punt ondermaats ureum. Dit vraagt 30 gram extra sojaschroot per geit per dag. Indien hierdoor het eiwitgehalte gemiddeld wordt, stijgt het melkgeld met 2,54 cent bij een melkprijs van €0,58 bij 3,2 % eiwit.

Indien we extrapoleren op jaarbasis, geeft dit €28.722 extra omzet, waarvoor € 3.833 extra voerkosten gemaakt moeten worden. Zelfs met de prijs van een full option Farmdesk abonnement van €1.122 per jaar in rekening gebracht, blijft er nog €23.767 netto winst op jaarbasis over.

CASE 2   |   Biologisch geitenbedrijf opdrijven tot het gemiddelde

Uitgangssituatie

Een biologisch melkgeitenbedrijf met 600 geiten dat betaald wordt op de som van vet en eiwit in de melk, heeft een ondermaats melkvetgehalte en melkeiwitgehalte t.o.v. het gemiddelde van de bio-bedrijven in onze Farmdesk groep.

Melkresultaten

 • 1698 kg melk per dag (2,83 kg/geit/dag)
 • 3,54% vet
 • 3,18% eiwit

Waar is de winst te rapen?

Door te werken aan het vetgehalte, de glucogene energievoorziening en de FOS in het voer, gekoppeld aan monitoring van het ureumgehalte en de voerkost, zouden we dit bedrijf kunnen brengen tot gemiddelde gehaltes in de melk van 3,75% vet en 3,25% eiwit.

Hoe groot kan de winst zijn?

We veranderen lupinen door zonnebloemschilfers in de eiwitbrok , we vervangen 100 gram snijmaïs door gerst in het basisrantsoen en we voeren 10 gram extra pensbuffer.

Indien hierdoor de gehaltes gemiddeld worden, stijgt het melkgeld met 3,6 cent bij een melkprijs van €0,90 cent bij 7% vet en eiwit.

Indien we extrapoleren op jaarbasis, geeft dit €22.312 extra omzet, waarvoor €8.742 extra voerkosten gemaakt moeten worden. Zelfs met de prijs van een full option Farmdesk abonnement van €1.122 per jaar in rekening gebracht, blijft er nog €12.448 netto winst op jaarbasis over.

CASE 3   |   Gangbaar bedrijf uit case 1 verder opdrijven

Binnen de Farmdesk groep is er een gangbaar bedrijf dat er in slaagt om met 35 kg minder melk op jaarbasis per geit de gehaltes nog hoger te zetten in de melk: 4,61% vet en 3,81% eiwit bij 41 ureum.

Streven naar veel duurmelken en het ureumgehalte sturen naar 5 x (vet+eiwit) in de melk via bierbostel voorziening is zijn wapen.

Hiervoor is er extra eiwit nodig in het rantsoen. Veronderstel dat er bovenop de aanpassing in het vorige voorbeeld nog 500 gram bierbostel wordt gevoerd i.p.v. de 350 gram snijmaïs in het huidige rantsoen.

Indien hierdoor het eiwitgehalte 3,81% wordt, stijgt het melkgeld met 8,16 cent bij een melkprijs van €0,58 cent bij 3,2 % eiwit.

Indien we dit extrapoleren op jaarbasis, geeft dit €92.271 - €24.171 (o.w.v. 35 kg per geit per jaar minder) = €68.100 extra omzet t.o.v. de originele situatie. Hiervoor moeten €8.395 extra kosten (extra sojaschroot en de wissel van snijmaïs naar bierbostel) gemaakt worden.

Zelfs met de prijs van een full option Farmdesk abonnement van €1.122 per jaar in rekening gebracht, blijft er nog €58.583 netto winst op jaarbasis over.

Weet dat de realiteit van het extreem goede bedrijf behalen wel mogelijk zal zijn, getuige het bedrijf zelf, maar wellicht zal dit nog meer vragen dan alleen maar rantsoenaanpassingen. We verwachten dat de genetische verbetering van de veestapel op vlak van gehaltes hierin ook spelen. Maar zelfs indien de netto winst maar op de helft zou uitkomen is het nog een substantieel bedrag voor het bedrijf.

Interesse om met Farmdesk te sturen naar een hogere performantie?