Farmdesk bestellen
Inzicht en kennis verdienen zich snel terug.


/6 mnd

Melk

Tankmelk: liters & gehaltes Automatische attenties Sturen op ureum Sector vergelijk MPR interpretatie (optioneel)

Voer

Rantsoenberekening met ondersteuning Beheer eigen voedermiddelen Voederbank Voederwaardeprijzen  

Economie

Continue monitoring voerkost, voerwinst Inschatting totale kostprijs Berekening  in 5 min. Sector vergelijk  
Prijzen voor professionele melkveehouders, excl. BTW, 6-maandelijks geïnd via domiciliëring.
Exclusief kost externe data-koppelingen. Professionele melkveehouders moeten een UBN (Nederland) of Exploitatienummer (België) hebben.