Partners

Samen met onze partners zetten wij onze service nog beter in de markt.

De missie van Farmdesk is melkveehouders ondersteunen in hun technisch-economisch voermanagement. Zodat ze de hoogste marges kunnen halen. Om dit in de praktijk te bewerkstelligen, werken we graag samen met partners die dezelfde visie uitdragen.


KWS is een wereldwijd opererend veredelingsbedrijf van landbouw- en groentegewassen met meer dan 5500 medewerkers. KWS heeft een langetermijnvisie en daarvan zijn duurzaamheid, economie en onafhankelijkheid de basiselementen. KWS ontwikkelt met die visie nieuwe producten en doet er al het mogelijke aan om de landbouwers te begeleiden. In dat kader past het online computersysteem van Farmdesk voor de melkveehouder. Met Farmdesk weet de melkveehouder waar hij economisch staat met zijn totale voerkosten en kan hij zoeken naar verdere optimalisatie. Lees meer...

Tel.: +31 (0) 765 030 003
E-mail: info@kwsbenelux.com
Website: www.kws.com

Wim Govaerts & Co cvba is een adviesbureau dat zich richt op technisch en bedrijfseconomisch advies bij bedrijven met melkproducerende herkauwers (koeien, geiten, schapen). Het uitgangspunt van het advies is de benadering van het bedrijf als organisme, waar de potentie van alle betrokkenen in beeld gebracht wordt. Hier staan zowel teelttechniek, rantsoenering, mineralenvoorziening, gezondheid, fokkerij, bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie en niet in het minst de mens centraal.

Tel.: +32 (0)477 774 695
E-mail: wim@wimgovaertsenco.be
Website: www.wimgovaertsenco.be

Voor melkveehouders in Nederland en een gedeelte van België zijn we onafhankelijk adviseur en sparringpartner voor zowel praktische als technische vragen in hun bedrijfsvoering. Daar zetten we onze kennis, ervaring en breed netwerk voor in. Daarnaast ontwikkelen we ook steeds nieuwe kennis en praktische maatregelen die bijdragen aan toekomstperspectief en werkplezier voor melkveehouders. Uw verdiensten zijn ons ons doel.

Contactpersoon: Jan van Middelaar

Tel.: +31 6 4730 3181
E-mail: j.van.middelaar@ppp-agro.nl
Website: www.ppp-agro.nl