Energievertering bij runderen

In dit artikel herhalen we voor u de basis rond energievertering.

Vacature: lead software developer

Interested in joining our team?

Samenwerking Farmdesk en KWS

Lees hier meer over de innovatieve samenwerkingen tussen Farmdesk en KWS

Teeltsimulator in de Farmdesk tool

Start met het optimaliseren van eigen teelten met de nieuwe teeltsimulator van Farmdesk

Ontdek de nieuwe Farmdesk app

Ontdek de nieuwe Farmdesk app. Voer alle handelingen uit wanneer het jou uitkomt.

Stappenplan naar een hogere voerwinst

Een gestructureerde aanpak om de voerwinst op jou bedrijf te verhogen

Een kijk op oogst, voeren en inkuilen van snijmaïs

Optimaal aan de slag met je maïsoogst

Melkcijfers en hittestress

Welke impact heeft hittestress op uw melkcijfers?

Melkureum scherp onder de loep

Het belang van eiwit efficiënt voeren en werken naar een optimaal ureumgehalte met Farmdesk

Onze experten

Onze artikels zijn wetenschappelijk onderbouwd. Onze Farmdesk experten hebben heel wat kennis in de sector. Ze delen graag hun inzichten en ervaringen.

Jef Van Dessel
Jef Van Dessel
Farmdesk expert

Jef focust in Farmdesk op klantenbeleving. Als Bio-Ingenieur met een passie voor innovatie, analyseert hij datasets en evalueert hij gebruikerservaringen. In samenspraak met de experten bekijkt hij hoe deze inzichten kunnen leiden tot een optimale beleving.

Contact
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Adviseur melkveehouderij

Jan van Middelaar is adviseur bij PPP-Agro Advies en onafhankelijke, geaccrediteerde adviseur voor Farmdesk. Zijn focus is gericht op een goed economisch resultaat op bedrijfsniveau. Dit moet gebeuren via een efficiënte melkproductie per koe, die moet passen bij het totale management. De melkproductie is het resultaat, niet het doel. Ruwvoerteelt met daarnaast een goede rantsoenberekening met veel aandacht voor de pens van de koe vormen de basis van de gehele aanpak

j.van.middelaar@ppp-agro.nl
Wim Govaerts
Wim Govaerts
Farmdesk expert melkveehouderij

Wim Govaerts richt zich als bedrijfsadviseur op een bedrijfseconomisch optimale melkproductie via een grondverbonden benadering. Een aangepaste teeltplanning vormt de basis om te komen tot kwaliteitsvolle (ruw)voederwinning om daarna te eindigen bij een uitgebalanceerde rantsoenering die verfijnd kan worden tot op het niveau van vitaminen en mineralen

Website
Jef Aernouts
Jef Aernouts
Product manager Farmdesk

Jef Aernouts is de product manager bij Farmdesk. Met ervaring als productontwikkelaar, een PhD in de fysica én een boerenachtergrond, is hij de verbindingsbrug tussen digitale innovatie en de praktijk op een landbouwbedrijf.

Contact