Farmdesk verscheen in het vakblad "De maisteler" van maart 2019. Lees het volledige artikel hier: http://maisteler.com/edities/dmt54/ (pagina 14-15)