Veel melkveehouders laten zich op vele fronten adviseren, organiseren en misschien zelfs limiteren.

Kennen we als veehouder de impact van onze besluiten, van onze activiteiten op ons inkomen? Kennen we als veehouder het werkelijke kostenplaatje voor de productie van een liter melk op het eigen bedrijf? Weten we  wat de belangrijkste kosten elementen zijn en wat de mogelijk speelruimte hierin is?

De variatie in de kostprijs van een liter melk in de BENELUX is zomaar tussen de 25 en 38 cent groot. Soms ligt er op de boerderij zomaar 50.000 tot 100.000 euro te rapen.

We hebben in Nederland te maken met een nieuwe wetgeving over de zaai van een groenbemester na of in de mais. Er komen nieuwe regels aan m.b.t. de eigen voorzieningsgraad van behoefte aan eiwit. In Belgie volgt men vaak heel snel. Soms is het 100% een kopie en vaak aanpassingen met dezelfde ontwikkeling  en uitwerking.

Samen met het vakblad “De Maisteler” willen we graag een ieder op de mogelijkheden attenderen. De mogelijke knoppen om aan te draaien meegeven. Om ook in 2019 veehouder te kunnen blijven.

In de vergaderingen gaan we in op deze vragen. Daarna is het aan Uzelf om te zien wat passend is voor Uw situatie, voor Uw bedrijf. En dat in praktijk om te zetten.

We willen op deze wijze een steentje bijdragen aan een Duurzame Economische Melkproductie