Op het ELDA symposium van vrijdag 6 juli werd Capripedia officieel gelanceerd. In een klein uurtje werd aan een groep geïnteresseerde geitenhouders en adviseurs het idee achter Capripedia uitgelegd.

Eerst beschreef Jef kort het idee achter Capripedia: bruikbare kennis, op maat van de geitenboer, eenvoudig beschikbaar stellen. Vervolgens gaven de drie auteurs/experten, elks een voorbeeld hoe concreet met Capripedia aan de slag te kunnen.

  • Lonneke gaf het voorbeeld van plotse diarree bij de lammeren. En hoe via de smartphone en een handige symptoonwijzer te concluderen dat het voedingsdiarree is, en dat de melkautomaat bijsturing vraagt.
  • Anne-Riet gaf het voorbeeld van de boerendochter die aan de keukentafel via de tablet dieper wou ingaan op de biestkwaliteit, de vier V's, en de afweging tussen kunstbiest en geitenbiest.
  • Wim gaf het voorbeeld van een boer die 's avonds aan zijn computer opmerkt dat het ureum in de melk hoog is, en hoe die via Capripedia leert om naar de mest te kijken, te concluderen dat zijn rantsoen meer bestendig eiwit vraagt, en hoe dit te realiseren in zijn ruwvoer via bemesting en inkuilmanagement.

Afsluiten deed Jef met de vermelden dat pre-registreren mogelijk is, in ruil voor feedback en korting.

Meer info op capripedia.com. De slides vind je op SlideShare.