De wereld is in de ban van de corona crisis. Naast het lichamelijke en geestelijke leed gaan de melkprijzen onderuit. En dat mogelijk weer voor een langere periode. Meer nog dan voorheen zijn het op korte termijn de voerkosten per kg melk die gaan bepalen hoe uw toekomst er uitziet.

Krijg grip op uw voerkosten met Farmdesk, krijg inzichten in technisch voermanagement, en boer beter.