Om onze service verder in de markt te zetten, zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers die onze klanten opstarten en begeleiden via bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten, beurzen... Daarnaast verwachten we ook inhoudelijke ondersteuning aan de rest van het sales team.

Regionale Adviseurs voor de regio’s Vlaanderen en/of Nederland.

Feeling/ervaring met de melkvee-sector, specifiek veevoeding en voedergewassen