KWS ondersteunt de introductie van Farmdesk in de melkveehouderij. "We willen de boer wegwijs maken in zijn voederkosten. Door de verschillende parameters (teeltkeuzes, opbrengsten, voorraden, melkproductie, voerkosten) in te voeren en te variëren, krijgt de gebruiker nuttige adviezen over een optimaal rantsoen, inclusief het kostenplaatje per kg melk. Zo krijgt hij meer grip op zijn technisch-economisch voermanagement."